Tin tức tổng hợp

TƯ VẤN CHỌN MÀU SƠN THEO PHONG THỦY

Khi khảo sát sơn nhà riêng, sơn văn phòng… nhiều khách hàng hỏi chúng tôi cách chọn màu sơn nhà đẹp, hợp tuổi và mệnh gia chủ theo phong thủy: "Sơn nhà có cần xem tuổi không? Sơn nhà theo phong thủy là gì? Chọn mầu sơn nhà đẹp theo phong thủy như thế nào?"

Trong khoa học phong thủy có chương nói về ảnh hưởng của mầu sắc tới sức khỏe & vận mệnh của con người. Như vậy chúng ta có thể thấy rõ khi sơn nhà theo phong thủy chúng ta cần xem tuổi để chọn mầu sơn nhà sao cho hợp vận mệnh & tốt cho sức khỏe của Gia chủ & các thành viên trong gia đình.

 

Bạn hoàn toàn có thể chọn được màu sơn nhà theo phong thủy sau khi hiểu nguyên tắc cơ bản của bảng sau:

 

Vòng tương sinh: Kim → Thủy → Mộc → Hỏa → Thổ lại sinh Kim

Vòng tương khắc: Kim → Mộc → Thổ → Thủy → Hỏa lại khắc Kim

Từ đó có thể thấy được cách chọn màu sơn nhà theo phong thủy theo vòng tương sinh & tránh tương khắc

 

1. Màu sơn cho gia chủ mệnh hỏa


Gia chủ mệnh hỏa có thể sơn các màu mệnh mộc “Mộc sinh hỏa – dùng củi để nhóm lò”, tiếp theo là màu của chính bản thân gia chủ “lưỡng hỏa lâm quan” tốt tiếp theo nữa là sơn màu mệnh thổ.

 

 

Mẫu sơn nhà hợp gia chủ mệnh hỏa theo phong thủy mầu xanh lá mạ mầu hồng

 

2. Màu sơn cho gia chủ mệnh thổ


Gia chủ mệnh thổ có thể sơn các màu mệnh hỏa “Hỏa sinh thổ – dùng lửa để nung đất thành gạch”, tiếp theo là màu của chính bản thân gia chủ mệnh thổ “lưỡng thổ lâm sơn”, tiếp tới là mầu mệnh kim: trắng, ghi sáng, vàng sáng…

 

 

Mẫu mầu sơn nhà hợp gia chủ mệnh thổ theo phong thủy

 

3. Màu sơn cho gia chủ mệnh kim


Gia chủ mệnh kim có thể sơn các màu mệnh thổ “Thổ sinh kim – đào bới đất để lấy kim loại” , tiếp theo là màu của chính bản thân gia chủ “Lưỡng kim thành khí”, tiếp đến là màu mệnh thủy

 

 

Tra tuổi mệnh kim – chọn sơn nhà mầu vàng hợp mệnh gia chủ mệnh kim theo phong thủy

 

4. Màu sơn cho gia chủ mệnh thủy


Gia chủ mệnh thủy có thể sơn các màu mệnh kim “kim sinh thủy – dùng xẻng cuốc để đào đất khơi thông dòng nước”, tiếp theo là màu của chính bản thân gia chủ “lưỡng thủy thành giang”, cuối cùng là màu mệnh mộc “thủy sinh mộc”

 

 

Sơn nhà mầu xanh đen hợp gia chủ mệnh thủy theo phong thủy

 

5. Màu sơn cho gia chủ mệnh mộc


Gia chủ mệnh mộc có thể sơn các màu mệnh thủy là tốt nhất “Thủy sinh mộc – cây hút nước để sống”, tiếp theo là màu của chính bản thân gia chủ “lưỡng mộc thành lâm”, cuối cùng là sơn màu mệnh hỏa.

 

 

Tra tuổi mệnh mộc – Sơn nhà theo phong thủy mầu xanh lá cây hợp mệnh mộc

 

Trong bài viết sơn nhà theo phong thủy, chúng tôi chỉ tư vấn Quý khách cách chọn màu sơn nhà hợp với tuổi còn gọi là sơn nhà chuẩn phong thủy. Quan điểm của chúng tôi trong phong thủy “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” ý nói biết thì nên tránh vẫn tốt hơn.

TRỤ SỞ CHÍNH