Công thức tính sơn nội thất tính tổng thể

Công thức tính sơn nội thất tính tổng thể

Chiều dài:
Chiều rộng:
Số tầng:
Kết quả cổng thức tính sơn

Sơn ngoại thất tính theo mặt tiền độc lập

Chiều ngang:
Chiều cao:
Số tầng:
Kết quả cổng thức tính sơn
TRỤ SỞ CHÍNH