Bằng việc ứng dụng công nghệ NANO và sử dụng nguyên vật liệu THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG, SƠN GS được sản xuất dưới sự giám sát của Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 đã đáp ứng được các yêu cầu của Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN, Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản – JIS, Tiêu chuẩn Công nghiệp Hoa Kỳ - ASTM, …BXBộ Xây dựng Việt Nam đã chứng nhận SƠN GS phù hợp Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2014/BXD. 

Với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp với các yêu cầu của mỗi công trình, SƠN GS cung cấp giải pháp tổng thể để công tác hoàn thiện từng công trình là TỐI ƯU NHẤT kết hợp với mạng lưới KHO HÀNG phân phối trên toàn quốc, SƠN GS cam kết đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng HỢP LÝ và HIỆU QUẢ NHẤT.

TRỤ SỞ CHÍNH